TOEFL


Курс за подготовка за TOEFL iBT:

  • интензивен - 5 недели, 3 х 120 минути  (за група од најмалку 5 слушатели)

 

TOEFL iBT е меѓународно признаен компјутерски испит за одредување на нивото на познавање на англискиот јазик, кој ги испитува следните вештини во секојдневна и академска средина:

  • слушање
  • читање
  • зборување
  • пишувањe

Испитот трае околу 4 часа.

TOEFL сертификатот е потребен за студии и вработување во странство.

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани