За ЦСЈ


Кои сме ние

Формиран во 1954 година, Центарот за странски јазици прерасна во реномирана институција во текот на своето шеесетгодишно постоење.

Денес, Центарот е едно од најголемите и најквалитетни училишта за изучување странски јазици во Македонија. Нашите курсеви годишно ги посетуваат слушатели од сите возрасти. Нашата работа вклучува:

  • курсеви за деца и возрасни
  • индивидуална настава
  • подготовка за меѓународни испити
  • издавање потврди за познавање странски јазици
  • летна школа за деца во рамките на ЦСЈ
  • летна школа во странство за деца и возрасни
  • превод

Цел

Нашата цел е да обезбедиме професионален пристап, пријатна и позитивна атмосфера која ќе ве поттикне да ја совладате уметноста на зборување, слушање, пишување и размислување на странски јазици.

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани