IELTS


Курс за подготовка за IELTS General и IELTS Academic:

  • 11 недели, 2 х 105 минути (за група од најмалку 5 слушатели)

 

IELTS е меѓународно признаен испит за одредување на нивото на познавање на англискиот јазик, кој ги испитува следните вештини во секојдневна и академска средина:

  • слушање
  • читање
  • зборување
  • пишување

Испитот трае околу 3 часа.

IELTS сертификатот е потребен за студии, виза и вработување во странство.

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани