Уписи


Онлајн уписи и тестирање

Онлајн уписи:

  • од 20.01.2021 до 29.01.2021 (за повеќе информации пристапете на нашата веб страница од 20.01.2021)

Онлајн тестирањето на нови слушатели за одредување ниво започнува на 20.01.2021 и чини 300 денари. По запишувањето, оваа сума се одбива од цената на курсот.


Начини на плаќање

Можност за три начина на плаќање:

- плаќање во банка

- електронско банкарство

- во Центарот за странски јазици, со претходно закажан термин на тел: 075 282 600, од 10 до 19 часот

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани