За професорите


За професорите

Нашите професори се меѓу најпочитуваните и најдобро обучените во својата професија. Тие поседуваат големо искуство и висока стручност. Центарот обезбедува стручно усовршување на својот кадар преку посета на специјализирани семинари во земјата и странство. Нашите професори користат голем број разновидни современи методи и техники со цел да им излезат во пресрет на индивидуалните потреби на учениците. Професорите постојано соработуваат со Директорите за настава на Центарот за странски јазици, кои како искусен тим советници за настава ги следат најновите текови во методологијата за изучување странски јазици. Нашиот целокупен персонал ќе Ви помогне при учењето. Грижата за секој поединечен слушател е еден од најдрагоцените аспекти на учењето во Центарот за странски јазици.

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани