Англиски


КУРСЕВИ ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

 

 

Нивоа според ЗЕР

 

   Курсеви во ЦСЈ

за деца

(годишни курсеви)

 

 

 

 

 

 

 

 

   Курсеви во ЦСЈ

  за возрасни

(семестрални курсеви)

 

 

Основно 1

(деца од I одделение)

 
 

Основно 2

(деца од II одделение)

 
 

Основно 2

(деца од III одделение)

 

А1

А1/1 - прв степен

А1/2- втор степен

А1/1- прв степен

А1/2 - втор степен

А2

А2/1 - трет степен
 А2/2 - четврти степен

А2/1- трет степен

А2/2 - четврти степен

 

Б1

 

Б1/1 - петти степен
Б1/2 - шести степен

Б1/1 - петти степен

Б1/2 - шести степен

Б1/3 - седми степен

Б2

Б2/1 - седми степен
Б2/2 - осми степен

Б2/1 - осми степен

Б2/2 - деветти степен

 

Ц1

 

Ц1 - деветти степен

Ц1/1 - десетти степен

Ц1/2 - единаесетти степен

Ц2

Ц2 - десетти степен

Ц2 - дванаесетти степен 

* редовни детски курсеви - 34 сесии (17 недели) од 70 минути

* редовни курсеви за возрасни - 34 сесии (17 недели) од 105 минути

 

Подготовка за полагање меѓународно признаени испити во рамките на редовните детски курсеви:

* FCE - First Certificate in English (Прв сертификат по англиски јазик на Универзитетот Кембриџ на ниво Б2/2)
* САЕ - Certificate in Advanced English (Сертификат за напредно ниво на познавање на англискиот јазик) - деветти степен - ниво Ц1
* СРЕ - Certificate of Proficiency in English (Сертификат за највисоко ниво на познавање на англискиот јазик) - десетти степен - ниво Ц2


КУРСЕВИ ЗА МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАЕНИ СЕРТИФИКАТИ

 

     Нивоа според ЗЕР

 

 Меѓународно признаени сертификати

 

А1

 

 

А2

 

КЕТ

 

Б1

PET

BEC

 

Б2

FCE

BEC

 

Ц1

CAE

BEC

 

Ц2

 

CPE

 

 • KET (Key English Test)  
 • PET (Preliminary English Test)
 • FCE (First Certificate of English)
 • CAE (Certificate in Advanced English)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English)
 • BEC (Business English Certificate)

Испити за одредување на ниво (потребно ниво за посетување на наставата е Б1/1):

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Language Test Systems)
 • BULATS (Business Language Testing Service)

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

 • Комуникација, лидерство, и презентации  (17 недели, 1 х 105 мин.)
 • Освежување на англискиот јазик и концерзација (6 недели, 2 х 105 мин.)

 

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани