Распоред


Курсеви за деца и гимназиски курсеви

 

Два пати неделно по 70 минути

Денови:

 • понеделник/среда
 • вторник/четврток

Термини:

 • 17:20 - 18:30
 • 18:45 - 19:55
 • 20:10 - 21:20

 

Еднаш неделно по 70 минути (за сите јазици освен англиски)

Денови:

 • по договор

Термини:

 • по договор

Курсеви за возрасни

Два пати неделно по 105 минути за група од најмалку 5 слушатели.

Денови:

 • понеделник/среда
 • вторник/четврток

Термини:

 • 18:30 - 20:15
 • 20:20 - 22:05 

Интензивни курсеви

Сите интензивни курсеви кои се организираат во текот на годината, независно од редовната настава, се изведуваат во термин одреден по договор. Курсевите за подготовка за  BULATS, TOEFL и IELTS испитите се одржуваат повеќе пати во текот на годината, независно од почетокот на семестарот.


Индивидуална настава

Индивидуалните часови се изведуваат во времетраење кое му одговара на посетителот на курсот. Термините за изведување на наставата се по договор.

Центар за странски јазици

Жиро сметки:
Комерцијална банка: 300000000622776
Стопанска банка: 200000099001587


Орце Николов бр. 155 A
1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 306 77 83
+389 (0)2 306 31 38
© Центар за странски јазици, 2016 - 2021. Сите права задржани